Návštěva dolu Skalka

Pro návštěvu dolu je nutné se předem objednat a domluvit termín.

Do objednávky prosím uveďte počet osob, z důvodu omezené kapacity důlního vlaku. tento počet míst Vám budeme rezervovat. Pro usnadnění komunikace prosím do předmětu uveďte slovo „exkurze“

Obratem se Vám ozveme a sdělíme podrobmosti.

K objednání slouží pouze tato e -mailová adresa:     monspol@seznam. cz  po telefonu nemůže být Vaše objednávka vyřízena.
Těší nás Váš zájem o návštěvu podzemí, ale předem Vás musím upozornit na skutečnosti s návštěvou související.

Jsme dozorováni Báňským úřadem, důlní dílo není turistickou atrakcí, tedy v podzemí je nutno řídit se dopravním a návštěvním řádem vycházejícím z báňské legislativy a to bez výjimky.

Svezeme vás 3km důlním vlakem a projdeme asi 1km důlních chodeb.

Každý účastník musí mít pevnou obuv a oblečení, u kterého Vás nebude mrzet, když se případně trošku umaže.

V podzemí je teplota 11°C, vysoká vlhkost a prohlídka trvá více jak 2 hodiny, oblečte se proto tepleji.

Nutná je i ochranná přilba, kterou můžeme na místě zapůjčit.

Maximální počet návštěvníků je 24 osob v jedné skupině.

Je zakázáno vstupovat do dolu v podnapilém stavu, konzumovat zde alkohol a kouřit.

Je bezpodmínečně nutné dbát všech pokynů průvodce.

Do podzemí není vhodné brát s sebou děti a zvířata.

Pro osoby trpící strachem ze tmy a stísněných prostor (klaustrofobie) není návštěva vhodná.

V podzemí ani v areálu není toaleta.

Sraz před prohlídkou je v domluvený čas na velkém parkovišti naproti Kovohutí Mníšek přez silkici, tam si pro Vás přijde průvodce. Nevstupujte prosím samostatně do vrátnice ani areálu!

Prosím potvrďte mi Vaší účast a uveďte počet osob, je to důležité z hlediska kapacity důlního vlaku.

Při nepříznivých okolnostech si vyhrazujeme právo na změnu termínu návštěvy, z tohoto důvodu prosím uveďte Vaše tel.číslo.

Děkuji za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.

Igor Gajdušek



Činnosti

Sponzoři a partneři