Montánní společnost o. s.

Společnost pro studium, dokumentaci a ochranu památek báňské historie. Vlastník oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Naše nezisková společnost se aktivně podílí na pracích vedoucích k zpřístupnění podzemních objektů veřejnosti a jejich záchraně. Likvidujeme havárie v podzemí a zajišťujeme bezpečný stav podzemních prostor. Provádíme odborné studie, posouzení stavu, mapování, indikaci a detekci škodlivých plynů, posouzení větrání a pod.
Zajišťujeme speciální práce v podzemí s výškovým zajištěním nad volnou hloubkou, potápěčské práce a profesionální fotografické dokumentace v extrémním prostředí. Podílíme se na dokumentaci krasových jevů a ochraně zimovišť netopýrů. V této činnosti spolupracujeme se státní báňskou správou, báňskou záchranou službou a ostatními orgány státní správy a soukromého sektoru. Takto získanými prostředky financujeme vznik hornické  podzemní expozice v bývalém dole Skalka v Mníšku pod Brdy.Komentáře jsou uzavřeny.Činnosti

Sponzoři a partneři