Sponzoři a partneři

logo Nadace ČEZNadace ČEZ významně se finančně podílela na rekonstrukci dopravy návštěvníků v podzemí bývalého dolu Skalka, kde budujeme podzemní hornickou expozici. Její pomoc zásadně přispěla k rozvoji regionu, podpořila rozvoj turistiky a vzdělávací  vědecké programy probíhající in situ. Děkujeme!  /www.nadacecez.cz/

 

logo HBZS OstravaHlavní báňská záchranná stanice Ostrava – partner zajišťující pravidelné prohlídky bezpečného stavu podzemních objektů. Zajišťuje školení a kurzy našich pracovníků, prohlídky dýchacích přístrojů a pod. /www.hbzs-ov.cz/

 

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava – spolupráce  s Institutem enviromentálního inženýrství a Hornicko-geologickou fakultou. V rámci vzdělávacího vědeckého programu jsou studentům VŠB umožňovány exkurze do dolu Skalka. Studenti se tak mohou seznámit s historií hornické činnosti, měřičskou praxí, s environmentálními dopady po důlní činnosti a podobně in situ. /www.hgf.vsb.cz/

 

logo Krby UrbanKrby Urban – kamarád a významný mecenáš ušlechtilého srdce, který velkým dílem podporuje vznik podzemní expozice v bývalém dole Skalka. Dokonce neváhá ani osobně přiložit ruku k dílu. /www.krby-urban.cz/

 

logo BarboraSpolečnost Barbora, Solvayovy lomy – muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu, vlastník oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem. Především kamarádi, se kterými spolupracujeme a kteří nám již mnohokrát vypomohli. /http://solvayovylomy.cz/

 

Fabricom logoFabricom – sponzor kabelového vedení pro osvětlení bývalého důlního díla Skalka, kde nyní budujeme vlastní podzemní hornickou expozici pro veřejnost. /www.fabricom.cz/

 

PČR logoPolicie ČR – Krajské ředitelství hl. m. Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení pátrání – partner se kterým spolupracujeme při vyhledávání pohřešovaných osob v podzemí. Tyto práce zajišťujeme nezištně. /www.policie.cz/

 

Philips logoPhillips – sponzor úsporných zářivek pro osvětlení bývalého důlního díla Skalka, kde vzniká podzemní expozice hornické historie. /www.philips.cz/

 

  Keyř – materiální pomoc. http://www.studnycechy.cz/Činnosti

Sponzoři a partneři